Sæsonen generelt

(Anders) Generelt var tennissæsonen 2021 en god sæson med kun ganske få ridser i lakken.

Vejret var “ualmindeligt almindeligt” med både solskinstimer og nedbør der lå utrolig tæt på gennemsnittet de sidste 30 år. Det er vores opfattelse, at rigtig mange medlemmer i vores klub var flittige til at benytte banerne, når vejret var til det – trods Coronaen. Pandamien har helt sikkert nedsat aktivitetsniveauet på vores anlæg, men nu håber vi, at den i 2022 slipper sit tag i samfundet, så vi kan få endnu flere glade tennisspillere ud på vores baner.

I 2021 sæsonen var der ca. 390 medlemmer af HEI Tennis og det er jo også ganske flot, men vi vil gerne være nogle flere. Man regner med, at et anlæg som vores kan håndtere op til 450 medlemmer og vi ser naturligvis gerne, at endnu flere får øjnene op for vores dejlige sport. Ud af de 390 medlemmer, er der kun registreret ca. 60 juniorspillere, og det er selvsagt alt for lidt og det er da også et punkt, som vi vil sætte fokus på i den nye sæson.

Banerne var gode at spille på, men vi har et problem med vand på banerne efter regn. Og det er et andet af vores fokusområder. Især bane 4 og 5 er hårdt ramt efter regn. Det tager alt for lagt tid, efter det har regnet, til at vi kan spille på dem igen. Det er også slemt på de andre baner, men bane 4 og 5 er de værste. Omlæggelse til helårsbaner vil kunne eliminere disse gener og samtidig vil vi kunne udvide sæsonen til hele året, men den drøftelse vender vi tilbage til, når vi skal behandle indkomne forslag.

De faste institutioner kørte sædvanen tro.

Tom oplever uændret, at utrolig mange modne mænd har lyst til at stå op før hanen galer for at være klar til at spille tennis lørdag kl. 7 – alle baner er faktisk i brug. Og den første weekend i august bliver de runde fødselsdage fejret og det bliver ofte en lang, sjov og våd dag.

For nogle år siden indførte i vi torsdags-mix, som en pendant til mandags-mix. Torsdag-mix er for dem, der har spillet et par år og godt kan ramme bolden, men som måske ikke helt kan begå sig på mandags-mix holdet, som jo for nogens vedkommende er medlemmer, der har spillet i rigtig mange år. På torsdag-mix råder man over tre baner og det er med tilmelding efter først-til-mølle princippet. Næsten hver torsdag bliver alle tre baner dog taget i brug. Det er Lene, der med hård hånd styrer torsdags-mixen.

Det er så John Pedersen, der styrer vores mandags-mix. Det har John i øvrigt gjort sideløbende med, at han også har stået for klubbens IT og hjulpet til med medlemsregistreringen. Klubben skylder John stor tak for hans store indsats gennem mange år og er trygge ved, at han stadigvæk er i klubben og i god ro og orden overdrager IT-tøjlerne til Tom. Om mandags-mix fortæller John:

Der har efterhånden etableret sig en god bruttotrup på 25-30 øvede spillere, så der er nogle gode kampe. Fremmødet i den normale sæson plejer at ligge på 16-20 spillere. I løbet af sæsonen er der kommet spillere til, også af de lidt yngre årgange. Det har hjulpet meget at torsdagsmix er startet for begyndere. Det betyder at kampene om mandagen er blevet mere jævnbyrdige og uden at enkelte spillere “falder igennem”.

Kaja Hansen styre søndagspigerne, der er knap så morgenfriske som lørdagsherrerne, men de spiller også i to timer. Det er drop-in for spillere der godt kan ramme bolde, tælle, kender reglerne osv. Der spilles tre runder og man skifter makker og modstander i hver runde. De slutter naturligvis af med kaffe og hjemmebag.

Kaja er i øvrigt også initiativtager til onsdag formiddag holdet, der er beregnet for nye spillere, der har været igennem nybegyndertræningen og som gerne vil integreres hurtigt i klubben. Her deltager også flere rutinerede spillere, så der er flere der kan hjælpe og vejlede de nye og det fungerer godt.

Endelig er der Karin Kjær som organiserer og planlægger fredag formiddags-holdene. Også et tilbud klubben yder.

Som det fremgår, er der masser af tilbud til vores medlemmer og der kommet også nye til, og det er os magtpåliggende, at det fortsætter med at være sådan. Vi skal blive ved med at være en klub for alle og hvor alle bliver taget godt imod.

 

Træning/Tennisskole

(Frederik) Træningen i HEI har i året 2021, forløbet som den plejer, med enkelte små ændringer grundet Corona situationen.

Juniortræningen er foregået som den plejer tirsdag og torsdag fra 16-18. Dog har vi været nødt til at splitte juniorerne op således, at børn fra 6-12 har spillet fra 16-17, mens børn over 12 har spillet fra 17-18. I år 2022 er det min plan at gå tilbage til konceptet vi havde før Corona situationen, hvor alle møder fra 16-17. Timen fra 17-18 vil herefter igen blive et ekstra tilbud, for de spillere som gerne vil have en ekstra time med et højere niveau, samt for turneringsspillere.

Vi har i 2021 igen afholdt vores meget populære tilbud “bevæg dig for livet”, hvor der er mulighed for at lære at spille tennis for bare 200 kr, hvilket også inkluderer en ketcher. Dette tilbud er igen blevet taget rigtigt godt imod, og vi har næsten hver søndag fra 15-17 kunne fylde de 3 baner vi har haft til rådighed. Dette tilbud vil vi fortsætte med at have i 2022, så hvis du har nogle du tænker skal i gang med at lære tennis, så er det bare med at få meldt sig til.

Udover “bevæg dig for livet” har vi også på samme tid om søndagen tilbudt drop-in for klubbens øvrige medlemmer. Dette er et tilbud der tidligere har været stor opbakning omkring, hvilket vi desværre ikke så i 2021. På baggrund af dette må det være op til klubbens medlemmer om dette tilbud skal forblive i 2022.

I 2021 gjorde vi også opmærksom på, at det er muligt at booke privattimer hos klubbens trænere, hvilket nogle medlemmer gjorde sig nytte af. Dette er noget vi fortsat vil henvise til, hvis man tænker man vil have finpudset teknikken yderligere end, hvad den normale træning kan give. En privattime koster 300 kr, som betales til klubben, og man må være op til 4 mand pr. træner.

I gennem 2021 har vi desuden øget holdkampsholdstræning fra 2 til 3 gange. Denne træning ligger fra kl. 20-22 tirsdag, torsdag og søndag og alle der spiller på et JTU eller DGI-hold i klubben er velkomne. Dette tilbud kommer til at bestå i 2022.

Derudover vil 1. holdet gerne i den kommende sæson tilbyde 6 gratis træninger for klubbens medlemmer med fokus på forskellige aspekter af tennisspillet. Der er plads til 8 pr. gang og det er først til mølle. Frederik laver et opslag på Facebook, hvor man kan melde sig til.

I 2021 har vi desuden haft et juniorpigehold i U16/18, som har klaret sig utrolig godt og vundet alt, hvad de har været med i. Dette er vi meget stolte af. Vi fik desværre ikke et drengehold med udendørs i år, men det regner vi med at have næste år. Vi vil dog meget gerne se flere juniorhold i fremtiden. Pigerne samt et drengehold spiller desuden nogle stævner her indendørs, hvilket vi glæder os mere til at høre mere om.

I forhold til vores turneringshold, så forbliver førsteholdet i 3. division, hvilket vi er meget tilfredse med. DGI holdende forbliver også i deres rækker. Vi vil i 2022 gerne prøve at skabe en større opbakning til vores turneringshold i klubben, hvorfor vi vil sætte en gril op og lave nogle events ud af vores hjemmekampe.

 

Turnering

(Anders) Ud over vores 3. divisionshold havde HEI tennis yderligere et hold med i DTF/JTU regi.

 Ja, det er jo en smertelig historie for mit eget vedkommende. Vores veteran 50+ 1. Divisionshold endte desværre sidst i nedrykningsslutspillet i år. Vi ender altid i nedrykningsslutspillet – det har vi gjort de sidste ti år, men vi plejer altid at klare frisag. Det er kun sidstepladsen der rykker ud. Den bitre pille måtte vi altså sluge i år. Vi var ét sæt dårligere end RTK!

Og i DGI regi havde vi 8 hold tilmeldte, og de placerede sig som følger:

 

HEI 1, Dame 4 senior, pulje 1 – blev nr. 5 – Helle Søndergaard
HEI 1, Herre 2 senior, pulje 2 – blev nr. 2 – Anders Leth
HEI 2, Herre 2 senior, pulje 2 – blev nr. 3 – Kristian Filstrup
HEI 1, Mix 4 senior, pulje 3 – blev nr. 2 – Einar Meyer Petersen
HEI 1, Herre 4 senior, pulje 2 – blev nr. 2 – Christian Heegaard
HEI 2, Herre 4 senior, pulje 4 – blev nr. 2 – Morten Svantemann
HEI 3, Herre 4 senior, pulje 4 – blev nr. 3 – Rikardt Nielsen
HEI 1, Herre 4 60+, pulje 1 – blev nr. 2 – Lars Jensen

 

så desværre, ingen 1. pladser i år men tak for indsatsen som holdkaptajner.

Men vi fik alligevel en fin titel i år. Steen Trier/Anders Leth vandt nemlig det jyske mesterskab i double i 60+ rækken!

I 2021 afholdte vi for anden gang vores klubmesterskab efter vores nye princip, hvor alle kampe spilles over en weekend. Dette koncept bliver vi ved med at køre fremadrettet.

Det blev i 2021 afviklet i weekenden 28. og 29. august, blev der fundet følgende klubmestre:

 

Dame single A: Katja Eskesen
Dame single B: Christine Pontoppidan
Dame double: Katje Eskesen og Aprilia Ravn
Herre single A: Frederik Dalsager
Herredouble A: Frederik Dalsager og Mads Helm
Herre single B: Danny Damsgaard
Herre double B: Rasmus Leth og Ulrik Leth
Mix A: Aprilia Ravn og Kasper Ravn

 

Vi kan allerede nu nævne, at den kommende sæsons klubmesterskaber afholdes den 27. og 28 august, hvor vi håber så mange som muligt deltager.

 

Tak til….

Vi synes, at vi på mange måder har en unik klub i HEI Tennis. Der er altid en god stemning på anlægget og folk er flinke til at give en hånd med – både i her-og-nu situationer, men også med faste opgaver gennem hele sæsonen. Vores anlæg står næsten altid super-flok, baner, blomster, klubhus, bord-bænke-sæt – det hele spiller. Der er mange vi kan takke for, at det altid er dejligt at komme på voes anlæg og det vil være for meget at nævne alle sammen her, men jeg vil blot tilføje, at vi også er afhængige af, at der er frivillige der yder en indsats, uden nødvendigvis at få noget igen. Andet end tilfredsstillelsen ved at have hjulpet fællesskabet. De sidste par år har der desværre indsneget sig en tendens til, at det frivillige arbejde absolut skulle honoreres. Det kan i mange henseender være en god ide og helt retfærdigt, men det har også kostet klubben mange penge. Og som alle andre danske foreninger, bygger vi på et fundament af frivillighed. Man gør noget for fællesskabet. Frivilligt og i mange tilfælde uden at få betaling for det. Vi ønsker ikke at stoppe honoreringen af særlige indsatser, men vi ønsker i fremtiden at gøre det på en anden måde.

 

Til sidst lidt om bestyrelsens fokus i den nærmeste fremtid.

I den kommende tid er der en række fokuspunkter for bestyrelsen.

Vi håber meget, at vores forslag om omlægning af bane 4, 5 og 6 til helårsbaner, bane 6 med lys, som vi behandler under punkt 5, bliver vedtaget, men
vi vil også se nærmere på mulighederne for forskønnelse af området omkring bane 6
er der stadigvæk interesse for etablering af padelbaner eller er dét løb ligesom kørt?
kan klubhuset indrettes bedre?
Ny hjemmeside
er det realistisk med en tennishal på et tidspunkt?

Så vi drømmer stadigvæk og ambitionerne er intakte.

På sidste generalforsamling blev den siddende bestyrelse valgt ind på et program hvor overskrifterne var åbenhed og inddragelse. Vi har informeret fra bestyrelsesmøderne i det omfang, at vi har vurderet, at der var noget interessant at berette, men vi har afholdt mange siden sidste generalforsamling, og rigtig mange af disse har omhandlet økonomien omkring etableringen af helårbanerne. I øvrigt vil jeg lige minde om, at man jo har mulighed for at få foretræde til et bestyrelsesmøde, hvis man skulle have den interesse.

Omkring indragelse af klubbens medlemmer i store beslutninger er det fortsat vores intention, hvilket om-lægningen til helårsbaner er et godt eksempel på. Og der vil komme andre projekter i fremtiden, som vil komme i høring.

Så vi synes egentlig, at vi har levet op til vores erklæringer og vil i øvrigt fortsat arbejde for, at HEI Tennis er en klub, hvor alle føler sig velkommen uanset anciennitet eller spillemæssigt niveau og hvor der er en række muligheder for at udvikle sit tennisspil og dyrke det sociale.