Bestyrelsen afholder møde i klubhuset på onsdag den 1.6. Kl 19. Med henvisning til det nyligt udsendte Nyhedsbrev, inviterer vi til dialog med medlemmerne. Såfremt du måtte ønske at deltage, så send en mail til
flemming.juul-dam@hei-tennis.dk

Se iøvrigt dette uddrag af Nyhedsbrevet:

“Bestyrelsens invitation til dialog
Under overskriften “Åbenhed og Engagement“, inviterer vi op til 3 medlemmer eller 3 grupper af max 2 personer – efter først-til-mølle-princippet – til at komme til fremtidige bestyrelsesmøder ved mødestart og forelægge en problemstilling, diskutere, kritisere, rose i op til 10 minutter per person/gruppe. Såfremt problemstillingen ikke umiddelbart kan afklares, lover vi tilbagemelding indenfor 1 uge.
Vi foreslår også diskussionsemner, såsom “hvorledes motiverer vi flere medlemmer til at yde en (pro)aktiv frivillig indsats – udover at spille tennis“ – , forstås. 😊. Klubbens grundsubstans og videre udvikling består i realiteten af medlemmernes frivillige indsats – ikke kun bestyrelsens.
I den kommende tid får vi brug for betydelig hjælp bl.a. i forbindelse med helårsbaneprojektet, gangbelysning, græsslåning, alm. rengøring/vedligeholdelse o. m. a.”

Venlig hilsen
Bestyrelsen