Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HEI-tennis tirsdag 2/4-24
kl. 17.30 i HEI-Tennis klubhuset, Skæring Skolevej, Egå med flg.
dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Valg af yderligere bestyrelsesmedlem(-er) og evt. suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen har fastlagt maksimum 8 medlemmer i bestyrelsen.
3: Eventuelt