Kære alle.

Nu hvor det gamle år går på hæld, vil vi lige give en kort orientering om vores arbejde med omlæggelse af én, måske tre, af vores eksisterende grusbaner til helårsbaner.

Underlaget

Der findes en række forskellige underlag, som man kan spille på hele året rundt og for bestyrelsen har det været vigtigt at finde et underlag, som i al væsentlighed ikke adskiller sig nævneværdigt fra at spille på grus.

Vi har testet baner i Skovbakken, Rønde og Gentofte for at finde det rigtige underlag og er i bestyrelsen enige om, at Red Brick Clay Pro underlaget er det rigtige for HEI Tennis. Det minder til forveksling om at spille på grus og så er der næsten ingen fejlopspring. Ydermere kan man spille på banerne umiddelbart efter regn og selvsagt året rundt. Det er naturligvis godkendt af Danske Tennis Forbund og ITF til turneringstennis.

Økonomi

Vi har indtil videre fået tilsagn fra Aarhus Kommune om tilskud til omlægning af én til tre baner på 50% af anlægsudgifterne, uanset om vi vælger at omlægge én eller tre baner, men mangler lige de sidste økonomiske konsekvensberegninger. Bestyrelsen er i gang med at søge fonde og andre institutioner, der kan tænkes at hjælpe os med restfinansieringen og har modtaget de første positive tilkendegivelser og arbejdet fortsætter.

Der vil i den nærmeste fremtid blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil bede medlemmerne tage stilling til, hvorvidt vi skal omlægge én eller tre baner til helårsbaner.

Bestyrelsen er af den mening, at det bedst kan svare sig at omlægge alle tre baner på én gang. Dels har vi selv prøvet disse baner, dels har en række andre klubber sagt godt for dem og endelig ønsker vi at undgå, at vores anlæg skal være byggeplads ad flere omgange – og så kan vi formentlig spare en del økonomisk.

Tidsplan

Desværre er vi ikke den eneste klub, der har besluttet at omlægge til helårsbaner. Vi havde håbet, at mindst én bane kunne stå klar til standerhejsningen 2022, men det kan leverandøren desværre ikke nå. Banen(erne) vil derfor blive omlagt succesivt hen over sommeren. Det tager ca. 14 dage at lave en bane, så i en periode, vil vi kun have 5 baner til rådighed, men tidspunktet taget i betragtning, tæt på sommerferien, går det nok også.

Område omkring bane 6

Bestyrelsen har også undersøgt, om der eventuelt kunne være mulighed for i fremtiden at etablere en bane 7, evt. ved, at man rykkede bane 6 op til bane 5.

Vi har fået professionel hjælp til at undersøge mulighederne, men det lader sig desværre ikke gøre; der er simpelthen ikke plads nok på vores anlæg. Dertil kommer, at det vil koste det samme som at anlægge en ny bane. Så bane 6 bliver hvor den er, men omdannes til helårsbane med LED lys.

Området i forlængelse af bane 6 ned mod bækken har længe passet sig selv, og det bærer området præg af. Vi vil i den kommende tid se på, om vi kan omdanne hele eller dele af dette areal til parkeringspladser, da der ofte er rift om de få pladser vi p.t. har.

Lys

Når vi etablerer lys på bane 6, etablerer vi samtidig lys på parkeringspladsen, samt ganglys mellem bane 4 og 5.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling vedtager at bane 4 og 5 skal omlægges til helårsbaner, ønsker bestyrelsen også at omlægge belysningen til LED på disse baner.

Over de kommende år ønsker bestyrelsen ligeledes at udskifte det nuværende lys på bane 1, 2 og 3 til LED.

Som altid er kommentarer og forslag velkomne.

I ønskes alle et rigtig godt nytår!

Bestyrelsen

HEI Tennis