Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 7. marts 2022

 

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

 

Formand: Anders Leth

Næstformand & Sekretær: Flemming Juul-Dam

Kasserer & Events: Lene Nielsen

Træning: Frederik Dalsager

Sponsorer & Turneringer: Erling Leth

Anlægsansvarlig: Torben Hansen

Formiddagsholdene: Eli Arvad

 

Standerhejsning

Standerhejsning 2022 er berammet til den 24. april kl. 10:00

 

Kontingent 2022

Bestyrelsen har for 2022 vedtaget følgende kontingenter:

 

Fuldtidsmedlemmer
Seniorer – fra 19 år kr. 1.300,-
Studenter – fra 19 år kr. 800,-
3 måneder – fra 19 år kr. 800,-
Juniorer – træning inkl. kr. 850,-

Formiddagsmedlemmer
Mandag-fredag (8-15) kr. kr. 800,-

Familiemedlemsskab; 
1 voksen 2 børn kr. 2.300,-
2 voksne 1 barn kr. 3.150,-
2 voksne 2 børn kr. 3.600,-
2 voksne 3 børn kr. 4.000,-

 

Den lille stigning er begrundet i, at medlemmerne fra 2022 får mulighed for at spille hele året samt et ønske om at styrke økonomien, da resultatet for 2021 ikke var tilfredsstillende.

 

Kontingentfritagelse

Bestyrelsen har vedtaget, at samtlige kontingentfritagelser for 2022 bortfalder, herunder bestyrelsens. Dette betyder ikke, at påskønnelser ikke kan/vil blive honoreret, men det bliver ikke med kontingentfritagelse.

 

Projekter

Bestyrelsen undersøger som det næste projekt, mulighederne for udskiftning af lyset på bane 1-5 til LED samt mulighederne for tilskud hertil.