På grund af interne samarbejdsproblemer udtræder formand Anders Leth af bestyrelsen for HEI Tennis med øjeblikkeligt varsel. Ligeledes udtræder Erling Leth og Eli Arvad også af bestyrelsen. Dette er meddelt konstituerede formand Flemming Juul-Dam