Generalforsamling i HEI-Tennis

Hermed indkaldes til Generalforsamling i HEI-Tennis onsdag den 22.2.2023 kl. 19.00 i Skæringhallens cafeteria.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af én eller flere suppleanter til bestyrelsen

7) Valg af revisorer

8) Valg af revisorsuppleant

9) Eventuelt

 

Ad 4. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes paragraf 3.9. være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til: bestyrelsen@hei-tennis.dk

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Frederik Dalsager og Torben C. Hansen er ikke på valg

Kasserer Lene Østergård Nielsen er på valg, men modtager ikke genvalg

Formand Flemming Juul-Dam ønsker ikke længere at være medlem af bestyrelsen.

Der skal således vælges op til 5 nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 6. Valg af én eller flere suppleanter til bestyrelsen

Nuværende suppleant, Helle Svanteman, er på valg, men modtager ikke genvalg

Ad 7. Valg af revisorer

John Ivar Kløvdal meddelte i forbindelse med sidste års generalforsamling, at han efter sine 12 års virke ikke modtager genvalg.

Ole Berg modtager genvalg

Ad 8. Valg af revisorsuppleant

Britta Veis er på valg og modtager genvalg

 

På bestyrelsens vegne 1.2.2023

Flemming Juul-Dam, formand