TILBUD

HEI TENNIS

Faste tilbud

Voksenintroduktion til tennisspillet

Voksenintroduktion er til dig, der i en moden alder ønsker at lære at spille tennis. Forløbet strækker sig over fire søndage á 2 timer, hvor forhånd, baghånd, flugtning og serv bliver gennemgået. Regler, spilforståelse m.v vil også være en del af forløbet, så kom glad.
Det koster kr. 300 for de 8 timers lektioner og man får udleveret en ny ketcher, som bliver ens egen ved køb af medlemskab.
Voksenintroduktion forløber fra den 1. maj og de tre efterfølgende søndage i tidsrummet kl. 11-13.
Instruktørerne vil bl.a. andet være Kaja Hansen, Frederik Dalsager og Anders Leth.

MandagsMix

Mandagsmix i HEI Tennis er et mødested for alle øvede spillere. Der spilles double og parrene mixes således at de tilnærmelsesvis er lige stærke. Ved mange fremmødte kan man få en pause. Der spilles med skiftende modstandere. Der skiftes rundt på banerne typisk hvert 20-30’ende minut.

Spillet foregår på banerne i Skæring hver mandag på flg. tidspunkter:
– maj til september fra kl. 18 til 20

Den sidste mandag i måneden afsluttes spillet med efterfølgende Grill-aften. Medbring selv bøf, pølse, salat, flute eller hvad du måtte ønske på grillen!

Tilmelding
Man tilmelder sig til MandagsMix fra uge til uge. Vi disponerer over 4 baner, så der er altså plads til 16 spillere pr. gang. Tilmeldingen foregår ved at sende en SMS til 30744675, senest søndag kl. 18. Det er efter først til mølle-princippet. Hvis der er flere end 16 tilmeldte, får man besked, når holdet er fyldt op.

Første gang man tilmelder sig, indbetaler man 30,- til indkøb af bolde m.m.

Betingelser Husk, at betalt medlemsskab er en betingelse for deltagelse.

Alle holddeltagere skal møde senest 10 minutter før holdet starter.

Kontakt: Einar Meyer Petersen e-mail: einar.meyer.petersen@hei-tennis.dk tlf. 30744675

 

 

Formiddagstennis - Generelt

Formiddagsholdene 10-12 på hverdage.
Disse hold fortsætter naturligvis med deres nuværende spilletider, formål og virke !

Se næste afsnit lidt længere nede “Formiddagstennis – Hold oversigt og mere info” for mere specifik information om hvert af holdene”

Som medlem af HEI bliver du på de forskellige formiddagshold udfordret af medspillere på nogenlunde samme niveau. Du vil kunne læse mere om, hvem det enkelte hold henvender sig til, ved at gå ind på hjemmesiden og finde det hold, du ønsker at spille på.

Efter et par timers tennis ønsker alle tovholdere, at styrke det sociale sammenhold i klubben. Der etableres ved sæsonstart en kaffe – brød – mm ordning.

For sæsonen 2022 har bestyrelsen dog fundet det rimeligt at fastsætte følgende retningslinjer for holdene:

Disse retningslinier først er gældende fra uge 18 – dvs fra mandag den 2. Maj.

1. På mange af holdene optræder spillere, der sjældent/aldrig møder op. Alle holdene er derfor i år ”nulstillet” og deltagerne må derfor tilmelde sig det hold, man ønsker at spille på. Hidtidige spillere har fortrinsret til at fortsætte på det ønskede hold. Tilmelding sker til tovholderen.

2. Fremover må man kun spille på 1 formiddagshold. Dvs. at man kun kan være tilmeldt og spille på 1 hold.

3. Generelt har formiddagsholdene forhåndsreserveret 5 baner. Af og til er alle baner ikke i brug og står således tomme og er dermed ”spildte” for andre spillere, der kunne have et ønske om at reservere bane i dette tidsrum. For at tilgodese så mange som muligt, ønsker vi, at man fremover tilmelder sig til holdlederen senest dagen før, på et klokkeslæt fastlagt af tovholderen – dog senest således, at der sker evt. afmelding af baner senest kl. 18.

4. Tovholderen har ansvaret for at afmelde baner. Undertegnede er selvfølgelig behjælpelig og udsteder inden sæsonstart en vejledning i, hvorledes man gør dette.

5. De enkelte hold betaler selv for bolde.

6. Da der typisk spilles doubler, kan den situation opstå, at der er et ”skævt” antal tilmeldte. Tovholderen må i sådan en situation naturligvis gerne invitere andre spillere for at få fuldtallige hold og dermed opnå et ”godt spil”. Det er holdlederens opgave at sikre, at det ikke altid er den/de samme spillere der indkaldes – hvis muligt.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Eli Arvad

Formiddagstennis - Hold oversigt og mere info

HEI Tennis formiddagsholdene.

Mandag. Tidspunkt Kl. 10-12
Ansvarlig: Otto Kjærgaard. 21661158 Mail otto.kjaergaard@hei-tennis.dk

Antal spillere max. 20
Antal bookede baner: pt 5

Tilbud fra klubben.
Det er mest øvede, der spiller på holdet – både piger og drenge. Holdet fungerer ved, at man er skrevet på en liste, og man deltager medmindre man inden søndag aften kl. 19.00 melder afbud pr. mail ( og det koster at glemme det!). Jeg laver tre runder af 40 minutter, så man spiller mod/ med forskellige spillere i de tre runder. Fordelingen udleveres på et stykke papir ved start kl. 10.00. Holdene er sat så jævnbyrdigt sammen som muligt.
En ikke uvæsentlig del af samværet er en øl bagefter med en snaps/bitter (bødekassen for at glemme at melde fra i tide). Jeg har ikke tænkt mig, at ændre noget, da der hersker en god og munter ånd på holdet, mange har spillet der i flere år og møder flittigt og regelmæssigt op. Otto Kjærgaard.

 

Tirsdag. Tidspunkt kl. 10 – 12
Ansvarlig: Henning Christensen. 21765739 mail. henning.christensen@hei-tennis.dk

Antal spillere: max. 30
Antal bookede baner: pt.5.

Tilbud fra klubben.
Det populære hold er for de øvede spillere af begge køn. Der spilles 3 runder a´ 40 min. Fordelt på de 5 baner. Bane 3 er forbeholdt diverse træning/spil, således at alle fremmødte har mulighed for, at være på banen i de 2 timer. Derefter er der tid til at nyde det altid gode sociale samvær på terrassen.
Der meldes afbud, hvis en spiller ikke kan møde op senest mandag kl. 19. Henning Christensen.

 

Onsdag. Tidspunkt kl. 10 – 12
Ansvarlig: Kaja Hansen. 20999781 mail. kaja.hansen@hei-tennis.dk

Tilbud fra klubben.
”Dette hold er fortrinsvis for nye i klubben, samt dem, der har spillet et par år. Det er en betingelse, at deltagerene har gennemført introkurset med 8 timers træning eller har spillet før (måske mange år tilbage)
Man tilmelder sig fra gang til gang inden tirsdag kl. 17, da holdlederen skal have mulighed for at afmelde evt. baner som ikke skal bruges.
Der vil hver gang være træning på bane 1, samt doubler på de andre baner, sådan at deltagerne fortsætter med at lære nyt. Holdlederen vil med mellemrum invitere mere rutinerede spiller ind, så de nye i klubben hurtigere lærer doublespillets regler og finesser. Dermed vil det blive lettere, at blive integreret i klubben og finde andre at spille med.
Vi lægger også vægt på det sociale og drikker kaffe efter spillet. Vi skiftes til at have brød med. Håber vi bliver så mange, at det kun bliver en enkelt gang i sæsonen. Alle betaler 20 kr ved starten til kaffekassen.
Er du i tvivl om holdet er noget for dig, så kontakt Kaja på 20999781 eller kaja.hansen@hei-tennis.dk

 

Torsdag. Tidspunkt kl. 10-12
Ansvarlig: Gitte Skov. 21485997 mail. gitte.skov@hei-tennis.dk

Antal spillere: max 30 drop in
Antal bookede baner: pt.5

Tilbud fra klubben.
Holdet er et helt pensionisthold, med enkelte udskiftninger sidste år. Der er 30 på holdet, hvilket betyder, at samtlige bookede baner næste altid benyttes. Derfor er det for dette hold ønsket, at den/de spillere, der ikke kommer, dagen før skal melde afbud.
Som de øvrige formiddagshold drikkes der også kaffe efter endt tennis. Gitte Skov.

 

Fredag. Tidspunkt Kl. 10 -12
Ansvarlig. Hanne Gorm. 30296151 mail. hanne.gorm@hei-tennis.dk

Antal spillere: max. 30
Antal bookede baner 5

Tilbud fra klubben.
Der er ikke en bestemt målgruppe for det populære fredagshold, man alle har spillet i flere år. Holdet er en god blanding af både piger og drenge. Der har sidste sæson været en medlemsliste på 30 spillere, men da der max kan spille 20 på de 5 baner, er det en betingelse at tilmelde sig holdet til mig senest torsdag kl. 18.

Vi spiller damedouble, herredouble og mixdouble hver fredag fra kl. 10.00 – 12.00 og skifter makker/bane hver 40. minut. Deltagerne er let øvede/øvede.
Der laves spilleplan i forvejen af holdleder, så derfor er det nødvendigt at TILMELDE SIG senest kl 18 tordag aften. Også af hensyn til antal reserverede baner.

Ønsker du at deltage, men er du ikke tilmeldt noget formiddagshold, kan du dagen i forvejen inden kl. 18 kontakte holdlederen Hanne tlf 30296151 eller mail hanne.gorm@hei-tennis.dk

Holdet fungere rigtig godt, og der en et fantastisk sammenhold. Efter tennis samles spillerene til brød, kaffe og snak. Hanne Gorm.

Junior træning

Juniorerne – alle under 18 år – træner tirsdage og torsdage fra kl.l 16-17.

Ønsker man ekstratræning kan dette tilkøbes i den efterfølgende time.

Juniortræningen starter den 3. maj og man møder blot op, så vil man blive fordelt til træning efter alder og niveau. (så vidt muligt).

HEI Tennisskoler

Vores populære tennisskole afvikles i år i uge 26 og 31 – i begge uger fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10 til 15.
Børnene får et grundlæggende kendskab til tennis og tennis træning, men der er også tid til leg, konkurrencer og til at knytte nye venskaber. Vi har ketchere og bolde, så alt hvad der skal medbringes er sko med en flad bund, (ikke løbesko) sportstøj og godt humør.
Vi sørger også for en god frokost med vand/sodavand og der vil formentlig også være en kage, hvis vi kan overtale nogen til at bage. (det plejer vi at kunne….. 😉)
TILMELDING
Prisen udgør kr. 700,- via hold på bookingportal eller Mobile pay nr 779805
MED samtidig mail til fupse@hotmail.com eller frederik.dalsager@hei-tennis.dk med angivelse af barnets navn – alder og tlf og navn på en kontaktperson der skal kunne kontaktes hvis behovet opstår.

TorsdagsMix

Torsdagsmix er for fuldtidsmedlemmer  der ikke føler sig på niveau med mandagsmix men er over begynder niveau. Holdet her er med tilmelding. Foregår torsdag 18.00 til 20.00
Kontakt: Lene Nielsen – tlf 26176512 – e-mail: lene.nielsen@hei-tennis.dk

Søndagsdamerne

Søndagsdamerne er i år delt op i to afdelinger for at tilgodese de forskellige niveauer i klubben.

Kl. 7.00 – 9.00 mødes de meget øvede spillere, som er tilmeldt turnering i JTU og DGI.

Kl. 9.00 – 11.00 mødes de øvede og let øvede. Kaja er tovholder for denne afdeling.

vel mødt!

Der er oprettet en Facebookside for søndagspigerne. Alle piger er velkomne, også selv om man ikke spiller hver søndag. Følg linket og bed om *venskab*. Det er en lukket gruppe. https://www.facebook.com/groups/192554430817474/

Kontakt: Kaja Hansen e-mail: kaja.hansen@hei-tennis.dk

 

Lørdagsklubben

Lørdagsklubben i HEI-Tennis er et mødested for morgenfriske mænd i alle aldre udendørs om sommeren på banerne i Skæring. Niveauet er øvet (også aldersspændet taget i betragtning) uden at være elite præget på nogen måde.

Vi spiller hver lørdag morgen fra kl. 7.00 til 9.00.

Tennisspillet foregår under afslappede former, for et lille kontant fremmøde gebyr på 10 kr til dækning af bolde. Vi spiller double på 4 til 5 baner med en single eller”amerikaner” hvis antal spillere ikke går op med double. Kaffe m.v. og rundstykker kan evt. indtages bagefter, for yderligere 20 kr. – derfor alt inkl. kr. 30.

For dem der ikke kan undvære morgentennis hver lørdag udenfor sommersæsonen spiller vi også hele vinteren i Skovbakkens tennishal. Indendørs morgentennis kræver tilmelding og ekstra betalt vinterkontingent i august.

Lørdagsklubben har sin egen hjemmeside og twitter kanal her: http://morgentennis.dooley.dk og så kan du da også følge, ‘like/synes om’ 🙂 på vores morgentennis facebook side her 🙂

Kontakt: Tom Kjeldsen e-mail: tom.kjeldsen@hei-tennis.dk

 

...

cool