Set i lyset af den alvorlige ledelsessituation, hvor ikke mindst helårsbaneprojektet var i fare for at blive aflyst samtidig med at klubbens økonomi ville blive voldsomt udfordret, har Anders Leth og Flemming Juul-Dam haft et positivt og konstruktivt møde. Mødet resulterede bl a i at Anders fortsat påtager sig opgaver for HEI Tennis i tæt samarbejde med den fortsættende bestyrelse. Helårsbaneprojektet er således ikke længere i fare og vil blive gennemført som oprindeligt planlagt. Det samme gælder alle de øvrige igangsatte aktiviteter. Bestyrelsen, der konstituerer sig i næste uge, består nu af Flemming Juul-Dam, Lene Østergaard Nielsen, Frederik Dalsager og Torben Hansen. Det er pt ikke hensigten at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Anders Leth & Flemming Juul-Dam