Nyt fra bestyrelsen, 16/3-2024 – Bestyrelsen har haft første bestyrelsesmøde og konstitueret sig som følger:
Formand: Bjarne Høed Jensen
Næstformand: Frederik Dalsager
Kasserer: Helle Søndergaard
Sekretær: Jeanette Brink
Anlægsansvarlig: Flg.
Træningsleder: Frederik Dalsager
IT og hjemmeside mm: Tom Kjeldsen
Medlemstilgang: Rikardt Nielsen

Vi har et par vigtige datoer, vi gerne vil videregive:

Lørdag 13/4 fra kl. 10.00 skal baner, arealerne omkring, klubhus mm klargøres til en super sæson.
Vi opfordrer MEGET alle til at møde op og give en hånd, idet jo flere – jo hurtigere. Vi ser gerne
nogle af de medlemmer, der ikke plejer at komme og hjælpe til, møder op og giver en hånd.
Klubben er som sædvanlig vært for en god frokost mm.

Søndag 21/4 kl. 12.00 afholder vi standerhejsning. Mere herom senere.

Lørdag 27/4 er der Tennissporten Dag på vores anlæg 10-16. Mere herom senere.

Uge 27 og uge 32 afholder vi i samarbejde med DGI Tennisskole for børn/unge – det foregår
mandag til torsdag. Mere herom senere.

24-25. august afholder vi HEI-Tennis Klubmesterskab, mere herom senere.

Vi mangler en person, medlem eller ej, som vil være ansvarlig for vores anlæg. Ikke en, som selv
skal udføre alt arbejdet, men gerne er person som vil tage imod henvendelser og sørge for at ting
bliver gjort i samarbejde med medlemmerne, bestyrelsen og eksterne leverandører. Bestyrelsen er
indstillet på, der kan gives en form for belønning/løn herfor. Er det dig eller kender du én, så skriv
gerne til bestyrelsen.

Vores varmepumpe er nu med Torben Hansens ekspertise og hjælp installeret og vi kan dermed
have et lunere klubhus til glæde for alle – især i vinterhalvåret.

HUSK – du kan gerne spille på vores helårsbaner inden standerhejsning.

Bjarne Høed Jensen