Indkaldelse til generalforsamling i HEI-tennis tirsdag 27/2-24 kl. 19.00 i Viruphuset, Virupvej 73, Hjortshøj med flg. dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3: Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4: Indkomne forslag
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
6: Valg af én eller flere suppleanter til bestyrelsen
7: Valg af revisorer
8: Valg af revisorsuppleant
9: Eventuelt

Hermed indkaldelse til generalforsamling med kort og
parkeringsvejledning (se nedenfor).

Der vil være øl/vand samt kage/snacks ved arrangementet.

Bestyrelsen efterlyser 1-2 medlemmer mere, gerne med interesse for
ungdomsafdeling og/eller varetagelse af anlæg og baner.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under
dagsordenens punkt 4, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8
dage for generalforsamlingen.

—————–

Se kort nedenfor for placering af Viruphuset, Virupvej 73, Hjortshøj og parkeringsforhold ved rundkørsel.