Referat af bestyrelsesmøde, HEI-tennis fredag 29/9-23 kl. 18.00 hos Bjarne på Toftevænget 9, Egå med flg. dagsorden:

Til stede: Bjarne, Frederik, Tom, Helle, Rickard og Jeanette

Referant: Jeanette

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 • Godkendt.

 

2: Nedlukning af bane 1-3 + arbejdsdag

 • 28. oktober. kl. 10-14.
 • Frokost til alle fremmødte. Gitte spørges.
 • Torben laver en plan for dagen.
 • Helle tager kontakt vedr. rengøring i vinterhalvåret.

 

3: Evaluering Klubmesterskab

 • Weekenden var en succes
 • Fremadrettet foreslås det, at blande rækkerne A og B over de to dage.
 • Der skal ikke fremadrettet sælges øl og vand.
 • Kommende sæson flyttes klubturneringen til tilslutningen af august.
 • Overvejelser omkring hvordan vi får børn og ungdomsspiller til at deltage i klubturneringen.
 • Mesterskaberne skal på dagsordenen i maj måned. Planlægning i juni.
 • En evt. familierække næste år.

 

4: Voksenintro næste sæson

 • Kaja og Torben vil gerne stå for Voksenintro kommende sæson.

 

5: Banner til bane 6 til foråret

 • Bjarne præsenterer udkast.
 • Forslag om to bannere med fire forskellige motiver. Bjarne arbejder videre med de nye forslag.

 

6: Klippekort, gyldighed   

 • Helle undersøger nærmere.

 

7: Bane 6, tilladelse Aarhus Kommune

 • Torben har indsend tegninger og forklaringer til Aarhus kommune. Vi afventer det videre forløb. 

 

8: Næste bestyrelsesmøde dato  

 • 16. januar kl. 18.30 hos Helle – Skæring Sandager 26                       

 

10: Eventuelt

 • Generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024. – Evt. i aulaen på Skæring Skole. Helle taler med Steffen (leder på Skæring Skole).
 • Samarbejde med områdets skoler vedr. træningen med Ann – forslag at træningerne ligge i foråret, så de kan nå at melde sig ind. – Helle taler med Ann. (På dagsorden til foråret).

 

Punkter til næste møde:

 • Sponsorater
 • Samarbejde med skolerne
 • Opfølgning på helårsbanerne vedr. ujævnheder og vedligehold.