Siden generalforsamlingen har bestyrelsen afholdt 2 møder. Desuden er der aftalt møde hver anden uge indtil midten af november, således at de forskellige arbejdsopgaver bliver planlagt og koordineret. I forlængelse af denne mail følger beslutningsreferatet af det sidste møde.

Blandt vore prioriterede opgaver er anlæggelse af helårsbaner. Set i lyset af de reducerede timer for at spille i Skovbakkens tennishal er det vores klare mål at få etableret to til tre baner inden vinteren er omme. Vi har ansøgt kommunen om tilskud til tre baner og lys på bane 6, og har en klar forventning om et tilskud. Desuden indledes der nu et arbejde med at søge forskellige fonde for at få yderligere tilskud til disse projekter. Det er helt forventeligt, at vi også kommer til at bruge en del af vores egenkapital på dette projekt.

Vi er også i gang med at undersøge omkostningerne ved at udskifte de eksisterende pærer på banerne 1 til 5 med LED pærer. LED pærer er som udgangspunkt dyrere i indkøb, men er billigere i strøm og giver et væsentligt bedre lys over banerne.

Det indledende arbejde med at få en ny og moderne hjemmeside etableret er også sat igang.

Sæsonen er ved at gå på hæld, men det gode vejr varer tilsyneladende ved, så bestyrelsen har besluttet at nedlukning af anlægget i år bliver lørdag den 6. november. Det har været en fin sæson, og vi håber, at rigtig mange møder op og give en hånd med. Vi starter kl 10, og efter et par timers arbejde burde vi være færdige, og så vil Gitte sørge for en god frokost!

Sluttelig vil jeg takke alle for en god sæson og for hjælpen i det daglige med at få klubben til at fungere. Vi har igennem mange år haft en velfungerende klub med et dejligt anlæg, hvor både vores egne medlemmer og gæster har følt sig velkomne. Det vil vi gøre vores for at bevare.

På bestyrelsens vegne

Anders Leth