Fristen for fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen den 24. februar 2022 i HEI Tennis er nu udløbet og der er foruden bestyrelsens forslag modtaget nedenstående fra Jørgen Blegvad:

motivation: Bane 6 blev for flere år siden anlagt på det forkerte sted
– uden nogen egentlig forbindelse til anlægget og da den samtidig ikke
i alle årene har været særlig god at spille på er det jo nærliggende
at flytte den – især hvis vi skal prøve at spille på red brick clay –
helårsbelægning.Endvidere vil vi ved flytning op til bane 5 og ud i
skel til vores nye naboer -skæring fælled – som iøvrigt opfører en 2,5
m høj lydmur – opnå bedre parkeringsforhold samt at en senere bane 7
kan komme på tale og den er der plads til.Op langs lydmuren bliver der
en 7,8 m bred vej , så det skulle være muligt at få kommunens
tilladelse til at lægge vores hegn tæt på skel.Jeg kan henvise til
risvangen hvor der er tre baner op til skel til hans egedesvej.
Ved at gøre det på denne måde kommer vi alle til at prøve det nye
underlag uden den helt store udskrivning samtidig med at vi
fremtidssikre anlægget.

FORSØGT ESTIMERET ØKONOMI UD FRA BESTYRELSENS TAL:
Red brik clay helårsunderlag
240,000
elektrisk lys mm
140,000
jordarbejde mm
100,000

Det er jo givet at med dette forslag og dets økonomi har vi startet en
proces som vi kan styre og udvikle fra til gavn for os alle.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING.
Forslag 1 : generalforsamlingen skal beslutte om bane 6 skal flyttes.
Forslag 2 : Ved positiv beslutning pålægges det bestyrelsen at søge
kommunal godkendelse ved at oprette en byggesag.Hvis kommunen ikke
tillader at lægge hegnet tæt på skel så pålægges det bestyrelsen at
flytte bane 6 op til og i lige forlængelse af bane 5.Således at en
evt. kommende bane 7 lige kan være der.

venlig hilsen
jørgen blegvad