Konstituering

Første officielle bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 15. september 2021 er nu afholdt og bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Anders Leth

Næstformand: Kristian Filstrup

Kasserer: Lene Nielsen

Turnerings- og baneansvarlig: Erling Leth

Cheftræner: Frederik Dalsager

Sekretær og kommunikation: Eli Arvad

Sponsor: Kasper Kjærgaard

Anlæg

Bestyrelsen arbejder videre med de forslag til anlæggelse af helårsbaner som dels den tidligere bestyrelse har arbejdet med, dels indkomne forslag samt nye forslag fra den nuværende bestyrelse.

Nærmere orientering følger.